יכולות להיות לכך כמה סיבות. הפשוטה ביותר נעוצה בעצם העובדה כי ישנם קבלני שיפוצים אשר עונים על כל הקריטריונים ובהחלט יכולים להיות רשומים אך הם אינם מודעים לכך. נוסף על כך, ישנם קבלנים אשר אינם עובדים בצורה פיננסית מסודרת (כלומר ללא קבלות, אישור ניהול ספרים או תלושי משכורת) או שהם אינם בעלי ניסיון מספיק (לפחות 5 שנים)  - כאשר אלו הם חלק מהקריטריונים ההכרחיים על מנת שקבלן יוכל להירשם תחת סעיף 131 א'.