אכן כן – מי שמבקש להירשם בפנקס קבלני שיפוצים צריך לעבור סדרה הכוללת לא פחות מעשרה מבחנים, בהם עליו להוכיח את הידע התאורטי שצבר בתחומי השיפוץ השונים לאור הניסיון שלו בתחום. עם זאת, יש סדרה של תנאים שיש למלא לפני  שמקבלים רשות לגשת למבחן. בין היתר המבקש צריך להיות בעל וותק של עיסוק בקבלנות שיפוצים של לא פחות מחמש שנים מתוך העשר הקודמות להגשת הבקשה, עם אישורים מתאימים לכך (קבלות או תלושי משכורת ממקומות רלוונטיים) וגם להיות בעל רישום פיננסי מסודר וללא עבר פלילי או עבר של פשיטת רגל בתקופה שלפני הגשת הבקשה.